T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Enerji Desteği

 

 06.09.2013 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2013/5265 sayılı Bakanlar Kururlu Kararı ile “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar” yürürlüğe girmiştir. Söz konusu BKK’nın 7.  maddesi ile 2010/478 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmış olup, resmi gazete yayın tarihi olan 6 Eylül 2013 tarihinden itibaren; enerji desteğinden sadece Bakanlığımızdan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi almış işletmeler; faydalanabilecektir. Enerji desteği; belgenin alındığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hesaplanacaktır.