T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

6 Eylül 2013 Sonrası Tüketimler için Başvuru

 

06.09.2013 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2013/5265 sayılı Bakanlar Kururlu Kararı ile “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar” yürürlüğe girmiştir. Söz konusu BKK’nın 7.  maddesi ile 2010/478 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmış olup, resmi gazete yayın tarihi olan 6 Eylül 2013 tarihinden itibaren; enerji desteğinden sadece Bakanlığımızdan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi almış işletmeler; faydalanabilecektir. Enerji desteği; belgenin alındığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hesaplanacaktır.

 

 

İLETİŞİM:

Uğur ILGAR/Şube Müdürü
Telefon : 0 232 483 51 17
Eposta : yatirimlar35@kultur.gov.tr