T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tanıtma Fonuna Yapılacak Başvurular

31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' gereğince Tanıtma Fonu Temsilciliği, 01/08/2017 tarihinden itibaren proje başvurularını tanitmafonu.kulturturizm.gov.tr adlı web sitesinden kabul edecektir. Tanıtma Fonu Temsilciliğince projelerin hızlı ve etkin bir şekilde incelenmesi, geri dönüşlerin daha kolay ve süratli olması,projelerde yer alabilecek hataların asgari düzeye indirilmesi açılarından proje başvurularının mezkur siteden yapılması,projelerle ilgili iş ve işlem süreçlerinin hızlanmasında büyük kolaylık sağlayacaktır.
Bu kapsamda, 01/08/2017 tarihinden itibaren proje başvurularının sistem üzerinden yapılacağı tüm potansiyel proje sahiplerine duyurulur.