T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz
İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda; ilimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, geliştirmek, gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak; turizmi çeşitlendirmek, pazarlamak, teşvik etmek, denetlemek; dinamik kültür ve turizm politikaları ile ilimizin ülke ve dünya turizminden alacağı payı artırmak, İzmir kültürünü dünyaya tanıtmak.
Vizyonumuz
Kültür değerlerimizi yaşatan ve tanıtan, İzmir’i turizm alanında lider konumuna taşıyan bir kurum olmak.