İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Dünya Turizm Günü

  • Murat Karaçanta Foto (1).jpg

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

27 EYLÜL DÜNYA TURİZM GÜNÜ MESAJI

Turizm bilincinin geliştirilmesi ve bu alanda yaşanan gelişmelerin diğer ülkelere de aktarılarak deneyimlerin paylaşılması amacıyla, Dünya Turizm Örgütü (WTO)’nün önerisi üzerine Birleşmiş Milletlerin 1980 yılında aldığı kararla, her yılın 27 Eylül günü, “Dünya Turizm Günü” olarak kutlanmaktadır.

Turizm, yarattığı iş kolları ve istihdam olanakları ile dünya ekonomisinde çok büyük yer tutan sürekli gelişim gösteren bir endüstridir. Turizmin giderek çeşitlenmesi, tüm yıla yayılması ve insanların gezi alışkanlıklarının değişmesi her yıl daha fazla insanın seyahat etmesine ve dolayısıyla sosyal ve kültürel alışverişin artmasına olanak sağlayarak dünya barışına da katkıda bulunmaktadır.

Her yıl özel bir temayla kutladığımız “Dünya Turizm Günü” nün bu yılki teması “Turizmde dijital transformasyon” olarak vurgulanmaktadır. Turizmin gelişmesinde dijital yeniliklerden yararlanmak, sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynakların değerlendirilerek toplumların güçlenmesine ve kalkınmasına da katkı sağlayacağı inancıyla; Akıllı Şehir ve Akıllı Sektör uygulamalarının gelişmesiyle ‘Akıllı Turizm’ den söz edilebileceğini, Dünya Turizm Günü’nü bu bilinçle kutlamamız gerektiğini belirtmek isterim.

Ülkemizin en önemli turizm kentlerinden biri olan İzmir’in ülkemiz ve dünya turizm pazarındaki payını daha da arttırmak ve ilimizin önemli bir destinasyon olarak en kısa sürede ‘Akıllı Şehir’ler arasında yer almasını sağlamak hepimizin hedefi olmalıdır.

Turizmin ulusal ekonomilere katkısının yanı sıra uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici rolünün tüm dünyada egemen olması dileğiyle “Dünya Turizm Günü”nü içtenlikle kutluyor, sektöre emek veren herkese başarılar diliyorum.


      Murat KARAÇANTA
 İl Kültür ve Turizm Müdürü