T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Karaburun İlçe Halk Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici

Gönül MIHÇI

Adres

Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:36

Telefon

 E-postakaraburunkutuphanesi@kultur.gov.tr

2016 yıl sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 1.195 ve bunlardan 539 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 259 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 430 adet olarak tespit edilmiştir.