T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Karaburun İlçe Halk Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici


 Ebru GÜLTEKİN

Adres

Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:36

Telefon

 E-postakaraburunkutuphanesi@kultur.gov.tr

2017 yılı Haziran sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 1.195 ve bunlardan 279 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 164 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 263 adet olarak tespit edilmiştir.