T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Ödemiş Konaklı Halk Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici

Sevda Talu / Müdür

Adres

Konaklı Bel.

Telefon

(0232) 567 21 33
 E-postakutuphane3519@kultur.gov.tr

2017 yılı Haziran sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 6.549 ve bunlardan 4.547 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 261 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 2.787 adet olarak tespit edilmiştir.