T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Menemen Seyrek Halk Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici

Safiye AKYOL / Kütüphaneci

Adres

Telefon

 (0232) 844 74 58

 E-posta  kutuphane3533@kultur.gov.tr

2017 yıl sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 5.563 ve bunlardan 2.871 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 305 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 1.590 adet olarak tespit edilmiştir.