T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Menemen Seyrek Halk Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici

Safiye AKYOL / Kütüphaneci

Adres

Telefon

 (0232) 844 74 58

 E-posta  kutuphane3533@kultur.gov.tr

2017 yılı Haziran sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 5.563 ve bunlardan 1.569 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 301 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 1.034 adet olarak tespit edilmiştir.