T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Menemen İlçe Halk Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici

Safiye AKYOL / Kütüphaneci

Adres

Kasımpaşa Mahallesi Kütüphane Sokak No:1

Telefon

(0232) 832 26 02

 Faks(0232) 832 16 75
 E-posta kutuphane3527@kultur.gov.tr

2017 yıl sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 9.174 ve bunlardan 12.417 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 3.341 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 11.622 adet olarak tespit edilmiştir.