T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kiraz İlçe Halk Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici

Ayşegül KAYDIRMA- Kütüphaneci

Adres

Yeni Mahalle Park Sokak No: 2

Telefon

(0232) 572 32 12

 E-posta kutuphane3525@kultur.gov.tr

2017 yılı Haziran sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 4.337 ve bunlardan 2284 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 145 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 286 adet olarak tespit edilmiştir.