T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kiraz İlçe Halk Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici

Fatma AKKEÇE- Memur

Adres

Yeni Mahalle Park Sokak No: 2

Telefon

(0232) 572 32 12

 E-posta kutuphane3525@kultur.gov.tr

2016 yıl sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 4.337 ve bunlardan 146 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 117 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 117 adet olarak tespit edilmiştir.