T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kiraz İlçe Halk Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici

Ayşegül KAYDIRMA- Kütüphaneci

Adres

Yeni Mahalle Park Sokak No: 2

Telefon

(0232) 572 32 12

 E-posta kutuphane3525@kultur.gov.tr

2017 yıl sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 5.716 ve bunlardan 5396 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 189 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 716 adet olarak tespit edilmiştir.