T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kınık İlçe Halk Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici

Tarkan ÇELİK / (Bergama İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü)

Adres

Aşağı Mah. Cumhuriyet Cad. 13 Eylül Parkı İçi No:5/4

Telefon

(0232) 688 11 19

 Faks(0232) 687 11 84

2016 yıl sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 6.204 ve bunlardan 2.291 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 692 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 1.662 adet olarak tespit edilmiştir.