T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Karşıyaka Hoca Mithat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

Sorumlu Yönetici

Cuma ÖZTEKİN / Müdür

Adres

1725 Sokak No:49

Telefon

(0232) 369 09 02

 Faks(0232) 369 09 02
 E-posta kutuphane3502@kultur.gov.tr

2017 yılı Haziran sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 15.356 ve bunlardan 32.742 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 4.893 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 11.880 adet olarak tespit edilmiştir.