T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Karşıyaka Hoca Mithat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

Sorumlu Yönetici

Cuma ÖZTEKİN / Müdür

Adres

1725 Sokak No:49

Telefon

(0232) 369 09 02

 Faks(0232) 369 09 02
 E-posta kutuphane3502@kultur.gov.tr

2017 yıl sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 15.358 ve bunlardan 56.764 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 5.567 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 23.166 adet olarak tespit edilmiştir.