T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Karaburun Mordoğan Halk Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici

Cafiye ÇEVİK BUDAK

Adres

PTT Yanı

Telefon

(0232) 737 74 00

 E-posta kutuphane3514@kultur.gov.tr

2016 yıl sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 4.941 ve bunlardan 3.503 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 584 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 3.704 adet olarak tespit edilmiştir.
.