T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Karaburun Mordoğan Halk Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici

Ebru GÜLTEKİN

Adres

PTT Yanı

Telefon

(0232) 737 74 00

 E-posta kutuphane3514@kultur.gov.tr

2017 yılı Haziran sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 5.815 ve bunlardan 1.568 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 596 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 1.838 adet olarak tespit edilmiştir.
.Kapak Resmi