T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Gaziemir İlçe Halk Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici

Atila AKÜZÜM

Adres

9 Eylül Mah.Gül Sokak 5/1

Telefon

(0232) 251 04 16 

 Faks(0232) 251 57 63
 E-posta kutuphane3510@kultur.gov.tr

2016 yıl sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 7.416 ve bunlardan 8.701 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 648 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 1.632 adet olarak tespit edilmiştir.