T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Dikili Çandarlı Halk Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici

Semiha GÜLER / Şef

Adres

İslam Mah. Vali Şentürk Cad. No:1

Telefon

(0232) 673 20 47

 E-posta kutuphane3540@kultur.gov.tr

2017 yıl sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 5.062 ve bunlardan 913 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 666 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 968 adet olarak tespit edilmiştir.