T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Dikili Çandarlı Halk Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici

Semiha GÜLER / Şef

Adres

İslam Mah. Vali Şentürk Cad. No:1

Telefon

(0232) 673 20 47

 E-posta kutuphane3540@kultur.gov.tr

2016 yılı  Temmuz sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 5.062 ve bunlardan 473 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 658 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 490 adet olarak tespit edilmiştir.