T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Dikili İlçe Halk Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici

Semiha GÜLER/Şef

Adres

Adnan Menderes Cad. Salih Bey Mah. No: 51

Telefon

(0232) 671 20 38

 E-posta kutuphane3513@kultur.gov.tr

2017 yılı Haziran sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 5.400 ve bunlardan 1.253 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 665 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 1.780 adet olarak tespit edilmiştir.