T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Çeşme İlçe Halk Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici

Esra ERKAN

Adres

16 Eylül Mahallesi 3025 Sokak No: 13

Telefon

(0232) 712 60 94

 Faks(0232) 712 68 41
 E-posta kutuphane3522@kultur.gov.tr

2017 yılı Haziran sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 10.143 ve bunlardan 4.470okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 995 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 1.298 adet olarak tespit edilmiştir.