T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici

Asuman N. GÖK / Müdür

Adres

Atatürk Mahallesi 784 Sokak No: 3

Telefon

(0232) 339 55 75

 E-posta kutuphane3515@kultur.gov.tr

2016 yıl sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 10.060 ve bunlardan 22.755 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 1.838 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 12.918 adet olarak tespit edilmiştir.