T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici

Asuman N. GÖK / Müdür

Adres

Atatürk Mahallesi 784 Sokak No: 3

Telefon

(0232) 339 55 75

 E-posta kutuphane3515@kultur.gov.tr

2017 yılı Haziran sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 10.060 ve bunlardan 9.243 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 1.915 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 6.078 adet olarak tespit edilmiştir.