T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bornova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

Sorumlu Yönetici

Asuman N. GÖK / Müdür

Adres

151 Sokak No: 9

Telefon

(0232) 388 28 47

 Faks(0232) 388 28 47
 E-posta kutuphane3501@kultur.gov.tr

2017 yıl sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 23.405 ve bunlardan 88.114 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 16.238 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 39.646 adet olarak tespit edilmiştir.