T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bornova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

Sorumlu Yönetici

Asuman N. GÖK / Müdür

Adres

151 Sokak No: 9

Telefon

(0232) 388 28 47

 Faks(0232) 388 28 47
 E-posta kutuphane3501@kultur.gov.tr

2016 yıl sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 20.738 ve bunlardan 99.826 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 12.890 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 37.703 adet olarak tespit edilmiştir.