T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bornova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

Sorumlu Yönetici

Asuman N. GÖK / Müdür

Adres

151 Sokak No: 9

Telefon

(0232) 388 28 47

 Faks(0232) 388 28 47
 E-posta kutuphane3501@kultur.gov.tr

2017 yılı Haziran sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 22.553 ve bunlardan 52.002 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 14.441 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 19.793 adet olarak tespit edilmiştir.