T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Beydağ İlçe Halk Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici

Şevki KAYATURAN

Adres

Atatürk Mahallesi Kültür Bulvarı No: 70

Telefon

(0232) 592 87 33

 E-postakutuphane3507@kultur.gov.tr

2017 yıl sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 7.794 ve bunlardan 11.059 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 673 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 3.029 adet olarak tespit edilmiştir.