T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Beydağ İlçe Halk Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici

Şevki KAYATURAN

Adres

Atatürk Mahallesi Kültür Bulvarı No: 70

Telefon

(0232) 592 87 33

 E-postakutuphane3507@kultur.gov.tr

2017 Yılı Haziran sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 7.161 ve bunlardan 8.524 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 609 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 2.695 adet olarak tespit edilmiştir.