T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Beydağ İlçe Halk Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici

Şevki KAYATURAN

Adres

Atatürk Mahallesi Kültür Bulvarı No: 70

Telefon

(0232) 592 87 33

 E-postakutuphane3507@kultur.gov.tr

2016 Yıl sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 7.161 ve bunlardan 13.114 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 402 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 1.774 adet olarak tespit edilmiştir.