T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bayraklı Alpaslan İlçe Halk Kütüphanesi

Sorumlu Yönetici

Ali EĞE

Adres

1621/15 Sokak Pazaryeri

Telefon

(0232) 345 20 50

 E-posta kutuphane3535@kultur.gov.tr

2017 yıl sonu itibariyle mevcut kitap sayısı 10.948 ve bunlardan 20.445 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 2.026 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 5.410 adet olarak tespit edilmiştir.