T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

Sorumlu Yönetici

Veli CANER / Müdür

Adres

Mithatpaşa Cad 45/1 35260 Konak

Telefon

(0232) 483 38 46  - Santral
(0232) 483 93 31  - Müdür
(0232) 483 18 69  - Ödünç Verme Birimi(Kitap)

 Faks(0232) 425 35 04
 E-postakutuphane35@kultur.gov.tr

2016 yıl sonu itibariyle  mevcut kitap sayısı 45.442 ve bunlardan 107.367 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 17.905 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 68.347 adet olarak tespit edilmiştir.