T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

Sorumlu Yönetici

Veli CANER / Müdür

Adres

Akdeniz Mah. Vali Kazım Dirik Cad. 1343 Sokak No: 31 -35210-Pasaport/Konak/ İZMİR

Telefon

(0232) 483 38 46  - Santral
(0232) 483 93 31  - Müdür
(0232) 483 18 69  - Ödünç Verme Birimi(Kitap)

 Faks(0232) 425 35 04
 E-postakutuphane35@kultur.gov.tr

2017 yıl sonu itibariyle  mevcut kitap sayısı 53.100 ve bunlardan 163.349 okuyucu yararlanmaktadır.
Kütüphaneye üyelik sayısı ise 18.293 kişi olup, üyelerin ödünç aldığı kitap sayısı 88.044 adet olarak tespit edilmiştir.