T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğün Tarihçesi


İl Müdürlüğü Binasının İlkhali

14.12.1983 - 23.01.1989 Dönemi
14.12.1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı birleştirilerek “Kültür ve Turizm Bakanlığı” adını almıştır. Söz konusu KHK ile İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kurulmuştur.

24.01.1989 - 29.04.2003 Dönemi
24.01.1989 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 354 sayılı KHK ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adı değiştirilerek "Kültür Bakanlığı" ve "Turizm Bakanlığı" olarak ayrı iki bakanlık haline getirilmiştir.  Bu KHK ile İzmir il Kültür ve İzmir İl Turizm Müdürlükleri de ayrı ayrı kurulmuştur.

30.04.2003 - Sonrası Dönem

29.04.2003 tarih ve 25093 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4848 sayılı “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki Kanun” ile Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı tekrar birleştirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı kurulmuştur. Bu Kanun ile de daha önce ayrılmış olan İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri birleştirilerek, İzmir il Kültür ve Turizm Müdürlüğü teşkilatı kurulmuştur.
4848 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle, Konak İlçesi Varyant Mevkii’nde yer alan İzmir Etnografya Müzesi’nin tarihi binasında bulunan İzmir İl Kültür Müdürlüğü ile yine Konak İlçesi Pasaport Mevkii’nde bulunan binada bulunan İzmir İl Turizm Müdürlüğü birleştirilerek, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adı altında hizmet vermeye başlamıştır.