T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Erzurum-Erzincan-Kars Kış Turizmi Koridorunun Geliştirilmesi Projesi

AB Katılım öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında finansman desteği sağlanan, Bakanlığımızın da yararlanıcı olduğu  “Kış Turizmi Koridoru”nun geliştirilerek ulusal ve uluslararası alanda rekabet edilebilirliği yüksek bölgesel destinasyon oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenen “Erzurum-Erzincan-Kars Kış Turizmi Koridorunun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında  bu üç ilde  Destinasyon Yönetim Organizasyonları kurulmuştur.

Söz konusu proje kapsamında İstanbul, İzmir ve Antalya’da ulusal tanıtımı ve yatırımcılar için farkındalık oluşturulmasına yönelik iki günlük tanıtım etkinlikleri düzenlenecektir.

Taslak program ekte sunulmuş olup İzmir’de 05-06 Ekim 2017 tarihlerinde Wyndham Grand İzmir Özdilek Hotel’de teknik yardım ekibi, üç ilin destinasyon yönetim organizasyonları ve Bakanlığımız ilgili birimlerinin katılımı ile gerçekleşecektir. 


Taslak program


doc03951520171004090227-2.jpg