T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu

Ülkemiz genelindeki turizm potansiyeline sahip olan alanlarda, turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve ülkemiz turizmine kazandırılması amaçlı çalışmaları 02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Turizm Stratejisi-2023 kapsamında yürütülmektedir.


Bu amaca yönelik temel hedefler;

-          Turizm ürününü çeşitlendirmek,

-          Turizmi ülke geneli ve 12 aya yaymak,

-          Turizmi öncü sektör konumuna ulaştırmak,

-          Dünya sıralamasında turist sayısı ve elde edilen gelirde ilk 5 ülke arasına girmek,

-          Turizmde uluslararası marka haline gelmek olarak belirlenmiştir.


Bu hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla Bakanlığımızca yürütülen çalışmalardan birisi BM Kalkınma Programı (UNDP), Bakanlığımız ve Anadolu Efes Grubu iş birliği ile yürütülen Gelecek Turizmde adıyla Sürdürülebilir Turizm Destek Programlarıdır.  2012 yılında başlatılmış olan Destek Programları kapsamında; ülke genelinde hem fikir hem de uygulama aşamasındaki turizm projelerini desteklemek ve ulusal boyutta turizmin kalkınma boyutuna dikkat çekmek amaçlanmaktadır. 


Bu kapsamda proje başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiye ve 2018 yılında desteklenecek 5.dönem projelerine ilişkin başvuru formlarına www.gelecekturizmde.com adresinden ulaşılabilecektir.