T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2017/1 İlan Şartnamesi

"Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Bakanlığımızca hazırlanan "2017/1 Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu" 03.04.2017 tarih 30027 sayılı Resmi Gazete ile 04.04.2017 ve 05.04.2017 tarihli 3 büyük gazetenin Türkiye baskısında yayınlanmıştır. İlan Şartnamesinin Türkçe ve İngilizce metinlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
Başvurular 17.05.2017 tarihinde sona erecektir. 

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/50858,sartname-2017-1pdf.pdf?0