T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Konaklama İstatistikleri Veri Tabanı ve Yayın Geliştirme Projesi

2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planında yer alan "İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı" kapsamında Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Konaklama İstatistikleri Veri Tabanı ve Yayın Geliştirme Projesi" ana başlıklarında Konaklama ve Tesis İstatistikleri modülleri tamamlanmış olup söz konusu verilerin İnternet ortamında girişine uygun hale getirilmiştir. 

Tesisiniz adına sisteme veri girişi yapacak kişiye şifre verilmesi amacı ile Ek 1'de yer alan "Kullanıcı Tanımlama Formu"nun doldurularak Müdürlüğümüze iletilmesini müteakip Müdürlüğümüzce tesisinize tanımlanmış şifre tarafınıza iletilecek olup, bu şifre ile Ek 2'de yer alan açıklamalar dikkate alınarak sisteme giriş yapılabilecektir. 

EK 1.pdf

EK 2.pdf